PORTALI I KURSANTIT

Portali i kursantit është në funksion të të gjithë kursanteve të regjistruar në Dominusoft me qëllim dixhitalizimin e ofrimit të shërbimeve. Në këtë profil kursantët do të kenë mundësi të aksesojnë të gjithë leksionet, ushtrimet, shembujt për secilin program trajnimi, si edhe video-tutoriale të cilat u vijnë në ndihmë për trajnimet.
Për çdo pyetje ju lutemi paraqituni pranë ambienteve të Dominusoft.